Om HDMI

HDMI är ett digitalt anslutningssystem som används för att länka samman olika apparater och föra över bilder och ljud. Det finns en mängd olika elektronikprylar med andra anslutningskontakter, men HDMI räknas som den bästa och vanligaste anslutningskontakten. I dag finns det inte bara en version av HDMI utan det finns flera:  HDMI 1.1, HDMI 1.2, HDMI 1.3, HDMI 1.4, HMDI 2.0 och 2.1. I dag räknas 1.1 och 1.2 som äldre. Vad skiljer de äldre mot de nyare versionerna? De nyaste versionerna har bättre bildupplösning, färgpalett och kontraster och kan föra över mer data. Det som är bra är att de nyare kablarna är kompatibla med de äldre kablarna.

 

Varför är HDMI-Kablar så populära?
Det beror till stor del på HDMI-kablarnas enkelhet. Det finns endast ett fåtal kablar att välja mellan och man råkar sällan ut för kompatibilitetsproblem.

 

Vad finns det för typer av kontakter?
Det finns tre olika kontakter som HDMI-kablar kan använda. De kallas oftast för HDMI, Mini-HDMI och Micro-HDMI.

 

Vad finns det för kablar till kontakterna?
Funktionsmässigt finns det fem olika kablar men generellt brukar man dela in dem i tre katergorier: HDMI Standard, HDMI High Speed och HDMI Ultra High Speed. Och som alltid är längden på kabeln avgörande för om signalen riskerar att skadas.

 

Vem bestämmer standarder och regler för HDMI?
Standarden för HDMI-kablar ägs av HDMI Licensing. Det är ett LLC-bolag grundat av Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson och Toshiba.